Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Leggi di più

Oblikujemo tvoje ambicije in te spremljamo po poti do uspehaProstor, kjer ...

Slov.I.K. je prostor spreminjanja in preoblikovanja modelov
ter iskanja novih rešitev v novem svetu.

Vizitka

V okolju, kjer posluje, je Slov.I.K. mlada institucija. Deluje od leta 2005, ko je nastal z namenom, da prispeva k zagotavljanju ustreznih človeških virov, storitev in orodij za pospešen gospodarski in kulturni razvoj širšega družbenega prostora ob slovensko-italijanski meji. Odtlej se je svet spremenil in vse nas prisilil v silovit in hiter preobrat. Toda … Samo del tega, kar se dogaja okoli nas in v nas samih, je v rokah nepredvidljive usode, ki nas slepo vodi po svojih poteh. Vse drugo je v rokah človeka – če si le zna postaviti svoje cilje, izbrati svojo pot in prevzeti nase odgovornost za svoje izbire.

Ime: Slovenski izobraževalni konzorcij - SLOV.I.K.
Naslov: Korzo Verdi, 51 34170 Gorica Italija

E-pošta:

info@slovik.org PEC: pec.slovikcui@actaliscertymail.it
Spletna stran: www.slovik.org
Stran Facebook: https://www.facebook.com/konzorcijslovik
Upravni odbor: Saša Primosig (predsednik), Borut Sardoč, Ivan Jevnikar, Gorazd Pučnik, Paolo Hmeljak in Martin Lissiach
Znanstveni direktor: Roberto Biloslavo
Glavna dejavnost: Prirejanje izobraževalne dejavnosti
Datum ustanovitve: 2005
Člani: Podjetja:
 • AD FORMANDUM Socialna zadruga
 • Tmedia S.r.l.
 • ZKB - Trst Gorica
Izobraževalne ustanove:
 • IEDC - Poslovna šola Bled
 • Univerza na Primorskem
 • Univerze V Ljubljani - Ekonomska Fakulteta
 • Univerza V Novi Gorici
Organizacije Slovencev v Italiji:
 • Podporno Društvo Tržaška Matica
 • Sklad Trinko
 • Sklad Dorče Sardoč Onlus
 • Slovenska Kulturno Gospdarska Zveza (Skgz)
 • Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje (Sdgz)
 • Dijaški dom Simon Gregorčič
 • Dijaški dom Srečko Kosovel
Konzorcijski sklad: 13.000 €
Davčna številka: 01063650319
Javni prispevki
2021 Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 4.725,00€ za leto 2019, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Odobritev obračuna in izplačilo.

Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 odločba 3379/AAL z dne 08.11.2021 10.500,00€ za leto 2021, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Izplačilo 70% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 70-72 9. čl. DZ 13/2021, odločba 4086/AAL z dne 29.11.2021 60.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Dodelitev in izplačilo 80% prispevka.
2022 Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 odločba 3379/AAL z dne 08.11.2021 4.500,00€ za leto 2021, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Izplačilo 30% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 70-72 9. čl. DZ 13/2021, odločba 4086/AAL z dne 29.11.2022 15.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Izplačilo 20% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 22-24 10. čl. DZ 24/2021 (Zakon stabilnosti 2022), odločba 2759/AAL z dne 18.08.2022 60.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Dodelitev in izplačilo 80% prispevka.


Poslanstvo, vizija, vrednote

Slovenski izobraževalni konzorcij [Slov.I.K.] je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in drugih javnih in zasebnih organizacij. Ustanovljen je bil leta 2005.
Slov.I.K. prireja izobraževalne programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za nepridobitne organizacije. Nekateri programi so namenjeni širši javnosti.
Poleg tega izvaja Slov.I.K. še druge dejavnosti, ki so povezane z njegovim osnovnim poslanstvom: dejavnosti medjezikovnega posredovanja, jezikovnih storitev itd.
Poslanstvo Slov.I.K.-a je prispevati k zagotavljanju ustreznih človeških virov, storitev in orodij za pospešen gospodarski in kulturni razvoj širšega družbenega prostora ob slovensko-italijanski meji. Izhajamo namreč iz prepričanja, da so v družbi, zasnovani na znanju, človeški viri neprecenljivo gibalo razvoja, zagotovilo konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti na globalnih trgih.

Slov.I.K. želi postati permanentni center dopolnilnega izobraževanja na območju poselitve slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.
Cilj naših izobraževalnih programov je razvoj mladih kadrov ter spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in raziskovalnega dela na gospodarskem, upravnem in organizacijskem področju.

Izobraževalne dejavnosti

Izobraževanje

Ustvarjanje znanj, urjenje veščin, razvijanje sposobnosti – to je naša primarna dejavnost.
S specifičnimi izobraževalnimi programi nadgrajujemo formalno izobraževanje, ki ga nudijo šole in univerze.
Dijakom, študentom in mladim kadrom pomagamo, da v hitro spreminjajočem se svetu najdejo oporne točke, ki jim bodo nudile varno zavetišče. Hkrati pa jih usmerjamo v pridobivanje orodij, ki jim bodo omogočala, da se bodo aktivno soočili s prihodnjimi izzivi.
Zato študente spodbujamo, da kljub izbiri ožjega študijskega področja še vedno širijo svoja splošna znanja in vednost – od humanistike do znanosti. Postavljamo pa jim še druge izzive, ki jih formalno izobraževanje včasih pušča ob strani: to so na primer timsko delo, prenos znanj v prakso, poslovna komunikacija … Posebno pozornost namenjamo področjem, ki postajajo v sodobnem svetu “obvezna”: podjetništvu in financam za neekonomiste. Ob tem nudimo dijakom in študentom čim več informacij o razvoju trga dela, da si nato znajo poiskati primerne rešitve in se usmeriti na konkurenčna področja. Stalnica naših programov je razvijanje jezikovnih veščin za potrebe ustreznega, učinkovitega in uspešnega sporazumevanja.
Za študente izvajamo Multidisciplinarni program, ki predvideva predavanja, delavnice, seminarje, obiske podjetij, poletne mednarodne šole in druge oblike dela. Študentom želimo omogočiti, da se čim prej soočijo s potrebami tržišča, ki zahteva vse večje odgovornosti, specifična znanja, široko razgledanost in sposobnost interdisciplinarnega pristopanja k novim izzivom.
Poleg naštetega izvajamo še programe, namenjene strokovni in širši javnosti, srečanja, izobraževanja za podjetja in nepridobitne organizacije ter številne druge dejavnosti.
Sodelujemo z izobraževalnimi institucijami, ki so članice Slov.I.K.-a, in z drugimi izobraževalnimi ustanovami. Naši predavatelji so mednarodno priznani strokovnjaki, pedagogi in andragogi, raziskovalci in univerzitetni profesorji.

Druge dejavnosti

Jezikovne storitve:
prevajanje, tolmačenje, svetovanje

Slov.I.K. posluje na območju ob slovensko-italijanski jezikovni meji, kjer so stiki med obema jezikoma posebej pogosti. Zavedamo se, da ima tako območje svoje specifike, ki zahtevajo celosten, strokoven in tehten pristop k medjezikovnemu posredovanju.
Zato smo razvili jezikovne storitve, ki temeljijo na odličnem poznavanju jezikovnih pojavov, socio- in antropolingvističnega konteksta ter pragmatičnih načel (predvsem) poslovne komunikacije.
Na Slov.I.K.-u prevajamo, tolmačimo in lektoriramo.
Vse storitve izvajamo skoraj izključno za jezikovno kombinacijo slovenščinaitalijanščina- slovenščina, kar nam omogoča, da ohranjamo visoke standarde kakovosti.
Naš segment dela sega od splošnih do strokovnih besedil – najpogosteje delamo na področju ekonomije in financ (računovodski izkazi, poročila, dopisi, poslovna pogajanja, …), turizma, umetnosti, naravoslovja (botanike, biologije, geologije, …) in zdravstva.
Pri svojem delu se poslužujemo najsodobnejših jezikovnih tehnologij in orodij. Naša konkurenčna prednost pa so predvsem sodelavci – visoko usposobljeni prevajalci, tolmači in lektorji, ki jih skrbno izbiramo, stalno preverjamo kakovost njihovega dela in jim dajemo možnost, da se še dodatno izobražujejo.

Projekt NUVOLAK

Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti.

LINK

Projekt Jezik Lingua

Strateški projekt JEZIKLINGUA sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

LINK

Živa slovenščina

V sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI. Projekt je financirala autonomna dežela Furlanija Julijska Krajina FVG.

V nadaljevanju didaktično gradivo delavnic projekta.

Živa slovenščina - učna enota 1
Živa slovenščina - učna enota 2
Živa slovenščina - učna enota 3 A
Živa slovenščina - učna enota 3 B
Živa slovenščina - učna enota 4 A
Živa slovenščina - učna enota 4 B

Kontakti

Slov.I.K
Slovenski izobraževalni konzorcij
Korzo Verdi 51
34170 Gorica - Italija