Vizija in poslanstvo

Naša vizija je postati vodilni center znanja v zamejskem in širšem čezmejnem prostoru ob slovensko-italijanski meji, ki gradi in krepi partnerstva s ključnimi gospodarskimi in kulturnimi organizacijami, podjetji, univerzami in drugimi izobraževalnimi ustanovami s ciljem krepitve konkurenčnosti teritorija na vseh družbeno pomembnih področjih. Posebno pozornost posvečamo mladim generacijam, katerim pomagamo, da pridobivajo sodobna znanja, razvijajo svoj osebni potencial in širijo možnosti za razvoj svoje karierne poti.

01

Ustvarjamo priložnosti za mlade generacije

S ciljem, da pridobijo sodobna znanja in kompetence, ki jih formalni izobraževalni programi ne ponujajo in so na splošno težje dostopna, a so hkrati pomembna za uspešno profesionalno pot.  Podpiramo jih pri razvoju osebnih potencialov in razvoju uspešne karierne poti.

02

Podjetjem in ustanovam pomagamo, da lažje dostopajo do mladih perspektivnih kadrov

Omogočamo jim, da z mladimi sodelujejo že v času šolanja, kar je odlično izhodišče za morebitno odločitev za zaposlitev. Prav tako podjetjem in ustanovam zagotavljamo sodobne izobraževalne programe za njihove zaposlene in jim tako pomagamo do boljših poslovnih rezultatov in večje konkurenčnosti. 

03

Sodelujemo z univerzami in drugimi ustanovami

Mladim pomagamo pri izboru in načrtovanju študijske poti, pomagamo jim do študijskih izmenjav in nenazadnje nam sodelovanje z univerzami omogoča dostop do vrhunskih strokovnjakov iz različnih področij, kar še dodatno zagotavlja visoko kakovost naših izobraževalnih programov. 

04

Krepimo podjetniško kulturo

Prizadevamo si za krepitev podjetniške kulture na vseh nivojih družbenega delovanja in podpiramo mlade na samostojni podjetniški poti.

05

Ustvarjamo vezi

Prizadevamo si za aktivno pridobivanje novih članov tako med podjetji, različnimi organizacijami in ustanovami v zamejskem in širšem čezmejnem prostoru.