Javni prispevki

2023

Dežela Furlanija Julijska krajina – Financiranje za nadaljevanje skupnega projekta na področju izobraževanja in usposabljanja iz 70. odstavka 9. člena D.Z.št.13/2021. Dodelitev in izplačilo 80% prispevka 23/06/2023 v višini 60.000€.

2022

Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 odločba 3379/AAL z dne 08.11.2021 4.500,00€ za leto 2021, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Izplačilo 30% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 70-72 9. čl. DZ 13/2021, odločba 4086/AAL z dne 29.11.2022 15.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Izplačilo 20% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 22-24 10. čl. DZ 24/2021 (Zakon stabilnosti 2022), odločba 2759/AAL z dne 18.08.2022 60.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Dodelitev in izplačilo 80% prispevka.

 

2022

Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 odločba 3379/AAL z dne 08.11.2021 4.500,00€ za leto 2021, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Izplačilo 30% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 70-72 9. čl. DZ 13/2021, odločba 4086/AAL z dne 29.11.2022 15.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Izplačilo 20% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 22-24 10. čl. DZ 24/2021 (Zakon stabilnosti 2022), odločba 2759/AAL z dne 18.08.2022 60.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Dodelitev in izplačilo 80% prispevka.

 

2021

Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 4.725,00€ za leto 2019, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Odobritev obračuna in izplačilo.

Dežela Furlanija Julijska krajina 9. odstavek 18. člena D.Z. št. 26/2007 odločba 3379/AAL z dne 08.11.2021 10.500,00€ za leto 2021, prispevki manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo vzgojnim storitvam, razvoju kulturnih izmenjav in mladinskih dejavnosti. Izplačilo 70% dodeljenega prispevka.

Dežela Furlanija Julijska krajina, finančna podpora po odstavkih 70-72 9. čl. DZ 13/2021, odločba 4086/AAL z dne 29.11.2021 60.000,00€ skupni projekt za vzgojne in izobraževalne storitve, tudi multidisciplinarne narave, s posebno pozornostjo na nove generacije. Dodelitev in izplačilo 80% prispevka.