O nas

O Konzorciju

Slov.I.K.

Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K. je bil ustanovljen leta 2005 z namenom, da prispeva k zagotavljanju ustreznih človeških virov, storitev in orodij za pospeševanje gospodarskega in kulturnega razvoja širšega družbenega prostora ob slovensko-italijanski meji. Konzorcij se je tekom let razvijal, nadgrajeval svoje aktivnosti in postal center znanja, sodelovanja in priložnosti za sklepanje novih partnerstev med mladimi, gospodarskimi in kulturnimi organizacijami, izobraževalnimi ustanovami ter podjetji.

Velike spremembe v gospodarskem in družbenem okolju, katerim smo priča, postavljajo pred naš konzorcij nove izzive, ki terjajo prilagoditve, zato smo v SLOV.I.K.- u revidirali naše poslanstvo in postavili novo vizijo z namenom, da izkoristimo vse specifične prednosti in resurse, ki jih konzorcij ima in kot tak lahko v veliki meri prispeva k uresničevanju strateških družbenih ciljev slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.

O Konzorciju

Člani

Podjetja:

AD FORMANDUM Socialna zadruga

Tmedia S.r.l.

ZKB – Trst Gorica

Izobraževalne ustanove:

IEDC – Poslovna šola Bled

Univerza na Primorskem

Univerze V Ljubljani – Ekonomska Fakulteta

Univerza V Novi Gorici

Organizacije Slovencev v Italiji:

Podporno Društvo Tržaška Matica

Sklad Trinko

Sklad Dorče Sardoč Onlus

Slovenska Kulturno Gospdarska Zveza (Skgz)

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje (Sdgz)

Dijaški dom Simon Gregorčič

Dijaški dom Srečko Kosovel